Productdatamanagement

In de evolutie van technisch informatiebeheer is productdatamanagement (PDM) de tweede stap na CAD-datamanagement, dat alleen het opslaan en opvragen van CAD-gegevens omvat. Bij PDM worden er ook tekeningen, documenten en stuklijsten met elkaar verbonden en aan ERP-systemen gekoppeld. Productdatamanagement omvat dus alle informatie die nodig is om een product te beschrijven.

De PDM-software PRO.FILE ondersteunt de automatische en veilige uitwisseling van stuklijsten tussen de CAD- en de ERP-omgeving en maakt zo de manuele invoer van gegevens in het ERP-systeem overbodig. Ontworpen en ingekochte artikelen worden eveneens automatisch gesynchroniseerd. De gegevensuitwisseling geschiedt op basis van flexibel configureerbare regels en kan centraal via het PDM-systeem worden beheerst en bewaakt.

PRO.FILE functioneert zo als brug tussen de CAD- en de ERP-omgeving. De onderneming beschikt over een integere database, omdat productinformatie niet gescheiden wordt opgeslagen tijdens een project of bij het ontwikkelen, produceren en onderhouden van het product, maar centraal voor alle afdelingen beschikbaar is. Engineers hebben vanaf hun CAD-werkplek direct toegang tot stamgegevens van leveranciers en materialen in het ERP-systeem. Het aantal fouten neemt drastisch af en de ontwikkeling van dubbele producten wordt voorkomen.

4.1 ERP

Engineerings werken van oudsher met CAD-software en bewaren de gegevens in het bijbehorende CAD-datamanagementsysteem of in een PDM. Afdelingen die verantwoordelijk zijn voor werkvoorbereiding, inkoop, planning en productie leggen alle gegevens vast in het ERP-systeem. PDM/PLM-systemen koppelen deze twee IT-systemen aan elkaar. Als Product Data Backbone integreren ze ERP en CAD en synchroniseren ze de gegevens uit beide omgevingen.

Bij de ERP-integratie gaat het vooral om de uitwisseling van artikelstamgegevens, productstructuren (assemblages), stuklijsten en documenten die betrekking hebben op het mechanisch, elektrisch en elektronisch ontwerp. Stuklijsten die ontstaan tijdens de mechanische en elektrotechnische ontwerpfase worden in het ERP-systeem tot een uniforme mechatronische stuklijst samengevoegd. Zo wordt automatisch voorkomen dat inkoop componenten met mechanische én elektrische eigenschappen (bijv. aandrijvingen) helemaal niet of juist dubbel bestelt.

Omgekeerd kan engineering relevante informatie uit het ERP-systeem opvragen, zoals de prijs en de beschikbaarheid van inkoopartikelen. Voor engineers is het relevant om te weten of inkoop bijvoorbeeld speciale afspraken met leveranciers heeft gemaakt. Door de integratie van ERP in het CAD-systeem kan elke gebruiker deze informatie meteen opvragen.

Projecten beginnen meestal met het vastleggen van de projectgegevens, met een inkomende bestelling of met een orderbevestiging in het ERP-systeem. Via de CAD-ERP-interface weet inkoop zeker dat engineering op de hoogte is van de gunstige voorwaarden die de onderneming met bepaalde leveranciers is overeengekomen.

4.2 Stuklijsten

Een Product Data Backbone bevat documenten van alle afdelingen voor alle afdelingen. Waar het op aankomt is helder te krijgen welke gegevens er tussen de CAD-software en het ERP-systeem uitgewisseld moeten worden en via welke interface dit moet gebeuren. Voor een onderneming behoort het synchroniseren van artikelstamgegevens, stuklijsten en projectdata tussen engineering en productie tot de grootste uitdagingen. Met uniforme, gemeenschappelijke documenten die automatisch worden gesynchroniseerd, worden onnodige kosten door fouten of extra werk achteraf voorkomen.

Uniforme stuklijsten zijn een absolute vereiste voor een foutloze productie. Om dubbele gegevens uit te sluiten, moeten stuklijsten in het ERP-systeem dezelfde structuur hebben als die in de CAD/PDM-omgeving. Dit wordt gewaarborgd door de gegevens in beide IT-systemen automatisch te synchroniseren. De PDM-software stuurt de stuklijsten in het CAD/PDM-systeem automatisch naar het ERP-systeem. Ook wanneer de stuklijsten in verschillende vormen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als constructie-, enkelniveau- of totaalstuklijsten, kan PRO.FILE ze automatisch vergelijken. Zo wordt de PDM-software een centraal platform voor de uitwisseling van gegevens tussen engineering, inkoop, productie, service en verkoop.

4.3 Onderdelenmanagement

Het synchroniseren van artikelstamgegevens vormt een belangrijk aspect van de integratie van ERP en PDM. Uniforme gegevens zijn essentieel voor een naadloos, foutloos proces en dragen bij aan een duidelijke kostenvermindering. PRO.FILE stuurt artikelstamgegevens automatisch van engineering naar werkvoorbereiding, productie en inkoop. Andersom ontvangt engineering informatie over standaardartikelen en artikelen die de voorkeur van inkoop hebben. De PDM-software vergelijkt automatisch de benamingen en eigenschappen van artikelen. Zo wordt voorkomen dat werkvoorbereiding en productie onderdelen en assemblages verschillende namen geven. Het resultaat is zuiver en uniform onderdelenmanagement.

Teilemanagement

Onderzoek heeft aangetoond dat er door de automatische overdracht van CAD-gegevens naar het ERP-systeem en het terugdringen van dubbele inkoopartikelen ruim tien procent minder nieuwe onderdelen per jaar hoeven te worden gekocht. Wanneer dit wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten voor het beheren van een datarecord in het ERP-systeem (invoer door leveranciers, toekennen van artikelnummers en identifiers, afstemmingsprocessen) en daarbij nog eens de kosten voor inkoop, controle van inkomende goederen en facturering worden opgeteld dan resulteert dat al gauw in een bedrag van vijf cijfers dat een middelgroot productiebedrijf jaarlijks door het synchroniseren van artikelgegevens kan besparen.

Natuurlijk kunnen gegevens ook via Excel- of ASCII-bestanden worden uitgewisseld, maar voor het creëren van een uniform databestand is dit niet voldoende. Om goed te kunnen synchroniseren, moet het uitwisselingsproces transparant worden beheerst en gemonitord.

Gegevensuitwisseling met PRO.FILE verloopt volgens vaste regels. Voor de synchronisatie wordt gebruik gemaakt van Microsoft BizTalk Server. De CAD-gegevens worden door een adapter aangeleverd en vervolgens via een Microsoft BizTalk-adapter naar het ERP-systeem gestuurd en andersom. Zonder dat er iets geprogrammeerd hoeft te worden, koppelt PRO.FILE artikelgegevens uit het CAD-systeem aan de bijbehorende materiaalgegevens in ERP. Ook kan het verloop van het uitwisselingsproces worden vastgelegd. Hierdoor wordt de looptijd van een project aanzienlijk verkort.

4.4 CAD en PDM

CAD-gegevensbeheer betekende vroeger het opslaan en opvragen van CAD-gegevens – die tot de belangrijkste assets van een onderneming behoren. CAD-gegevens omvatten naast CAD-modellen, tekeningen en stuklijsten ook alle CAD-gerelateerde informatie, zoals specificaties, calculaties, productiegegevens (NC-programma’s), werkplanningen en montage-instructies.

Alles draaide om het georganiseerd en gestructureerd opslaan van al deze gegevens. Alleen zo zijn efficiënt beheer van technisch complexe producten en een korte time-to-market mogelijk. Alle kennis over een product en zijn ontwerp ligt vast in CAD-modellen met hun bijbehorende gegevens en documenten en dient voor de hele onderneming toegankelijk te zijn.

Essentieel voor professioneel productgegevensbeheer is de integratie van CAD en PDM. Volgens een onderzoek van het Duitse marktonderzoeksbureau RAAD Research uit 2014 kunnen technisch complexe producten zonder PDM niet meer efficiënt worden ontwikkeld en met een korte time-to-market worden gelanceerd.

De kennis over een product zit voor een belangrijk deel in de CAD-modellen en in de nauw daarmee verbonden gegevens en documenten. Deze kennis is ook relevant voor andere afdelingen in de onderneming. Door de integratie van CAD en PDM wordt deze informatie beschikbaar voor alle medewerkers die hiervoor toegangsrechten hebben ontvangen. Alle gegevens, waaronder CAD-modellen, productie- en montagetekeningen, NC-programma’s, artikelgegevens, stuklijsten, grafische documenten, platte teksten en calculatietabellen, worden veilig en geheel los van het CAD- en het ERP-systeem in de database van het PDM-systeem opgeslagen. Het resultaat is een consistente, actuele productdatastroom binnen en tussen afdelingen.

CAD und PDM mit PRO.FILE

Voordelen van de integratie van PDM in CAD-datamanagement:

  • Veilige opslag van en beschermde toegang tot productinformatie
  • Opslag van alle productinformatie, onafhankelijk van de gebruikte software (MCAD, ECAD, Microsoft Office, e-mails etc.)
  • Samenvatting van informatie in klant-, machine- en levenscyclusmappen
  • Automatische aanlevering van actuele tekeningen voor de productie
  • Automatische synchronisatie van artikelgegevens en stuklijsten tussen engineering en werkvoorbereiding, productie en service

4.5 Mechatronica

Vandaag de dag worden er bijna geen machines meer gebouwd zonder elektronische of elektrische componenten of met een volledige mechanische aandrijving. Mechatronische producten, zoals het bedieningspaneel van een robotarm, bestaan uit mechanische constructies, elektrische componenten en elektronische elementen met software. Daarnaast zijn er ook nog vaak hydraulische en pneumatische componenten. Dit maakt mechatronische systemen uitermate complex en alleen wanneer alle losse elementen goed op elkaar zijn afgestemd, functioneren ze foutloos. Machine- en installatiebouwers kunnen daarom niet meer om mechatronica heen. Voor het PDM/PLM-systeem betekent dit dat MCAD- en ECAD-gegevens in een gemeenschappelijke database beheerd moeten worden.

Mechanica en elektronica zijn altijd al twee totaal verschillende werelden geweest met elk hun eigen denkwijzen en oplossingen. Ze werken elk met ander gegevens- en productstructuren en maken gebruik van gescheiden auteurssoftware en databases. Hierdoor, maar ook doordat beide disciplines niet parallel werken, is onderlinge afstemming erg lastig. Daar waar MCAD en ECAD op elkaar aansluiten, worden nog veel taken met de hand uitgevoerd. Engineers delen inbouwgegevens, kabellengtes of stekkeraansluitingen via Excel-tabellen of per e-mail.

Mechatronik

PRO.FILE beheerst productgegevens- en informatiestromen over de grenzen van afdelingen heen en functioneert zo als brug. Als Product Data Backbone bundelt het alle mechanische, elektronische, elektrische, hydraulische, pneumatische en software-elementen van een product in één gemeenschappelijke stuklijst. Alle bijbehorende documenten worden samen in de database opgeslagen en zijn via een gebruikersinterface toegankelijk. Zo garandeert PRO.FILE een zuiver en naadloos proces vanaf de ontwikkeling tot aan de overdracht aan het ERP-systeem.

Mechanische engineers kunnen bij het ontwerpen van de behuizing de geplande elektronische lay-out bekijken. Elektro-ingenieurs kennen de afmetingen van de behuizing en weten waar de boorgaten zitten waarop een printplaat moet worden bevestigd. Dit is erg belangrijk als de afdelingen op verschillende locaties werken.

PRO.FILE is het dataplatform bij uitstek voor interdisciplinair werken in de mechatronica!